น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)